Nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Świat podlega zmianom, a wraz z nim rozwijają się narzędzia, z których korzystamy. Także proces nauczania jest całkowicie odmienny niż lata temu. W dzisiejszych czasach, w dobie zalewu różnego typu informacji potrzebne jest wyekstraktowanie priorytetów. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych. Przedszkolaki nie są w stanie się określić – interesuje je cały(m) świat(em). Rolą opiekunów w przedszkolu jest pomóc im poznawać ten świat możliwie jak najszerzej. Bazą nowoczesnego przedszkola musi być wielotorowość. Taka szkoła zapewnia maluchowi dowiedzieć się jak najwięcej i indywidualnie wybierać czym się interesują.

Przedszkole – jakie metody wychowawcze w nim panują

Niezależnie od miasta(o) czy dzielnicy(ę), w której znajduje się przedszkole, metody wychowawcze są zazwyczaj podobne. Nieważne czy to Mokotów czy Wawer – przedszkole zawsze powinno stawiać nacisk na ogólny rozwój młodego człowieka. Ważne jest wskazywanie dziecku reguł moralnego postępowania. Należy obserwować postawy dziecka i informować je o prawidłowych wzorcach. Wpajanie tego typu wzorców polega na budowaniu pozytywnych skojarzeń w głowie malucha. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na dobre(y) humor dziecka. Wykluczone jest krzyczenie czy karanie. Należy wyjaśniać pewne kwestie spokojnym głosem. Konsekwentna budowa przyjacielskiej relacji powoduje, że maluch z czasem przyjmuje zasady i stosuję je jako własne. Ponadto niepomijalną kwestią jest dyskutowanie z najmłodszymi o emocjach. Nieskrępowane mówienie o tym co się czuje uczy dziecko empatiii(ę) i większe(go) zrozumienia(e) drugiej osoby.

Jakie metody wykorzystuje się pracując z dziećmi?

Oczywiście każde przedszkole posiada swoje(imi) metody(ami) pracy z maluchami. Wiele z nich stawia na specjalizację. Jest to technika, gdzie do przewodniej dziedziny dopasowuje się tematykę ogólną. Występuje parę regularnie adaptowanych metod, które cechują się efektywnością. Warto je poznać:

  • metoda bloków tematycznych – wyznacza się główny blok tematyczny, wokół którego skupiają się wszelkie zajęcia w danym czasie. Tematykę bloków wybiera się na bazie upodobań dzieci, rodziców i nauczycieli. Często opiera się ona na aktualnych wydarzeniach lub porach roku.
  • metoda kącików tematycznych – opiera się na podziale sali na kilka części o różnej tematyce. Dziecko ma swobodę wyboru, w jakim otoczeniu chce spędzać czas. Tego typu metoda pozwala na realizację programu nauczania w małych grupach. Dzięki temu opiekunowie mogą poświęcić więcej czasu na pracy(ę) indywidualną z najmłodszymi. Małe grupy zachęcają także dzieci do nawiązywania relacji z rówieśnikami.
  • metoda projektów badawczych – skupia się na wartości poznawczej danych zajęć. Poprzez pracę samodzielną lub grupową dzieci dążą do znaleźć(enia) odpowiedź(i) na zadane im pytania dotyczące określonego zagadnienia. Oprócz pogłębianiem wiedzy, metoda uczy dzieci inicjatywy i zaangażowania
  • metoda portfolio – poprzez zbieranie(u) prac, dokumentów i zdjęć w trakcie pobytu w przedszkola(u) można zaprezentować progres jakie dziecko zanotowało przez lata. Jest to swego rodzaju teczka stanowiące opowieść(ią) o postępach malucha. Zarówno opiekun, jak również dziecko mogą w ten sposób prześledzić rozwój i poddać refleksji okres przeżyty w przedszkolu. 

Codzienny rytm zajęć przedszkolnych

Dzieci dosyć szybko ulegają rozkojarzeniu. W związku z tym istotna jest dynamika i stałe pobudzanie zainteresowania. Jak zatem wygląda klasyczny dzień w przedszkolu? Najpierw zabawa w kręgu – maluchy i opiekun gromadzą się w kręgu i następuje wprowadzenie do tematu przewodniego. Dalej pora na zajęcia przewodnie – mogą one być związane z poszerzaniem wiedzy językowej(ych), matematycznej(ych), jak również z muzyką czy plastyką. Potem pora na jakże ważne w przypadku młodych ludzi zajęcia okołosportowe. Bez względu na pogodę mają one miejsce na dworze. Potem, po harcach należy coś przekąsić i można wracać do zabawy w kącikach tematycznych. Jak zaprezentowano dzieci dostają wystarczająco dużo bodźców, które prawidłowo wpływają na ich rozwój.