Badania biochemiczne – czym są, kto je wykonuje?

Biochemia jest to krwi to profesjonalne badanie podczas którego osocze pozyskane poprzez odwirowanie krwi, która została pobrana od pacjenta. Czym jest osocze? Osocze składa się w głównej mierze z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek oraz innych ważnych składników i substancji. Z tego powodu biochemia krwi jest w stanie perfekcyjnie wskazać w jaki sposób działają szczególne układy.

Co możemy dostrzec dzięki biochemii krwi?

Podczas trwania biochemii krwi osocze podlega badaniu, które pozyskuje się poprzez odwirowanie pozyskanej od pacjenta krwi żylnej. 

Biochemia krwi potrafi dokładnie pokazać w jaki sposób poszczególne układy i pracują konkretne narządy. To badanie możemy wykonać używając czytnik mikropłytek.

Badanie biochemiczne krwi – te profile występują!

Celem usprawnienia analizy danych i lepszego  zdiagnozowania choroby badania tego typu podzielono na takie profile:

  • profil ogólny, w którym oznacza się: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, w którym oznacza się: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, z kolei w nim oznacza się: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, w nim natomiast oznacza się: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,oznacza się w nim: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, w którym oznacza się: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, oznacza się w nim: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Możemy również przeprowadzić bardziej szczegółowe profile, np. profil alergiczny, reumatyczny, profil dla kobiet, które są w ciąży, dla dzieci bądź profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych

Przeprowadzając badanie biochemiczne krwi każdy składnik oceniany jest z osobna bo dla każdego z nich opracowano normy czy też sprawdza się korelacje tych składników ze sobą. Nie zapominaj, żę te normy mogą się nieco różnić w zależności od laboratorium, gdzie badanie zostało wykonane. Z tego powodu pacjent nie może sam poddawać analizie wyników badań. Jedynie lekarz jest kompetentny aby wyniki przeanalizować.

Biochemia krwi podczas ciąży – to warto wiedzieć

Badania prenatalne, które nie są inwazyjne obejmują między innymi biochemiczne badania krwi. Te badania polegają na pobieraniu krwi kobiety ciężarnej oraz zbadać w niej stężenia pewnych składników i substancji. Poziom niektórych substancji które są we krwi kobiety w ciąży może dowodzić o określonych wadach płodu. Połączenie badań biochemicznych kobiety w ciąży z jej wiekiem jest w stanie profesjonalnemu programowi komputerowemu obliczyć ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu. To badanie jest przesiewowe, co oznacza, że każda kobieta w ciąży może je wykonać. Niestety ale w Polsce przeprowadzenie tych badań jest  możliwe w ramach NFZ tylko i wyłącznie gdy lekarz podejrzewa wystąpienia poważnych wad letalnych płodu.

Warto także dodać że badania biochemiczne krwi u kobiet w ciąży zależą od czasu trwania ciąży:

  • test PAPP-A – przeprowadza się między 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny –  powinno się wykonywać wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany – ten test to połączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży wraz z testem potrójnych w 15.–20. tygodniu ciąży.